Aktuellt

Förutom att vårda och tillgängliggöra Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar bedrivs vid Centrum även forskning och andra projekt. Här samlas nyheter om olika projekt, boklanseringar annat med koppling till Centrums verksamhet.