Karl Grandin

Karl Grandin (f. 1965) är sedan 1999 verksam vid och sedan 2008 föreståndare för och professor vid Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Han är civilingenjör i teknisk fysik och FD i idé- och lärdomshistoria, bägge examina från Uppsala universitet. Hans forskning har framför allt gällt den moderna fysikens historia. Han har stor erfarenhet av internationella samarbeten särskilt vad det gäller vetenskapligt kulturarv och erfarenheter av olika digitaliseringsprojekt. Han har organiserat ett antal internationella konferenser, bl.a. två Nobelsymposier: ett om forskningspolitik och ett om digitalisering.

Han är medlem av ett antal olika vetenskapliga samfund och sällskap. Han sitter i styrelserna för Svenska Linnésällskapet, Gripsholmsföreningen, Berzeliussällskapet, Sven Hedins stiftelse och har varit ledamot av Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria, 2011–2017. Han är med i Niels Bohr arkivets Scientific Advisory Board och sedan 2017 är han ordförande för Europeiska fysikersamfundets fysikhistoriska grupp och från 2019 är han även ordförande för Europeiska fysikersamfundets Historic Sites-kommitté. Sedan 2006 är han redaktör för Nobelstiftelsens årsbok, och sedan 2011 är han ansvarig för Nobeldiplomen och Nobelmedaljerna vid prisutdelningen i Stockholm.

2010-03-31 Stockholm, Sweden. KVA högtidsdagen 2010, Konserthuset Stockholm. Foto: Markus Marcetic

Böcker i urval

 • Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället (Stockholm, 2018), eds. Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich. även på engelska som Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society.
 • Understanding Field Science Institutions (Sagamore Beach, MA, 2018), eds. Helena Ekerholm, Karl Grandin, Christer Nordlund & Patience A. Schell.
 • Kungl. Vetenskapsakademiens Porträttsamling (Stockholm, 2015), eds. Görel Cavalli-Björkman & Karl Grandin.
 • Emanuel Swedenborg – Exploring a “World memory”: 
Context, Content, Contribution, ed. Karl Grandin (2013).
 • A Wireless World: One Hundred Years since the Nobel Prize to Guglielmo Marconi, eds. Karl Grandin, Piero Mazzinghi, Nils Olander & Giuseppe Pelosi (Florens: Firenze University Press, 2012).
 • Going Digital: Evolutionary and Revolutionary Aspects of Digitization, ed. Karl Grandin (Stockholm, 2011).
 • Aurora Torealis: Studies in the History of Science and Ideas in Honor of Tore Frängsmyr, eds. Marco Beretta, Karl Grandin & Svante Lindqvist (Sagamore Beach, MA: Science History Publications/USA, 2008).
 • Carl Peter Thunberg: Speech on the Japanese Nation, ed. Karl Grandin (Stockholm, 2007).
 • The Science–Industry Nexus: History Policy Implications, eds. Karl Grandin, Sven Widmalm & Nina Wormbs (Canton, MA., 2004).
 • A Galvanized Network: Italian-Swedish Scientific relations from Galvani to Nobel, eds. Marco Beretta & Karl Grandin (Stockholm, 2001).
 • Ett slags modernism i vetenskapen: Teoretisk fysik i Sverige under 1920-talet (Uppsala: Inst. för idé- och lärdomshistoria, 1999; 2 ed. 2000), avh.

Artiklar i urval

 • “The Difficult Task to Award Einstein a Nobel Prize,” Il Nuovo Saggiatore 37:1–2 (2021), 7–16.
 • “Marie Skłodowska Curie – between physics and chemistry and two Nobel Prizes,” Historia Scientiarum, vol. 30–1 (2020), 3–18.
 • “The Nobel Prize to Enrico Fermi,” Il Colle di Galileo, (2020), 55–71.
 • “‘I shall always follow your progress with warm interest’: Niels Bohr’ as seen from a Swedish perspective until 1930,” One hundred years of the Bohr atom: Proceedings from a conference: Scientia Danica. Series M· Mathematica et physica. eds. Finn Aaserud & Helge Kragh (Copenhagen 2015), 522–546.
 • “The Nobel Prize in 1909: The Awarding Process,” A Wireless World, 78–91.
 • “Emanuel Swedenborgs arkiv,” En introduktion till Memory of the World – Världsminnesprogrammet, 1/2012 Svenska Unescorådets årsbok 2011 (Stockholm, 2012), 64–71.
 • “Scientific instruments,” The Linnaeus Apostels – Global Science and Adventure, vol. I, kap. 11, red. Lars Hansen (London & Whitby, 2011), 279–306. (med A. Eriksson).
 • “Nuclear Energy,” Ambio 39 (2010), 26–30. (med Peter Jagers & Sven Kullander).
 • “The rise and fall of the Berzelius Museum,” Spaces and Collections in the History of Science: The Laboratorio Chimico Overture, red. M.C. Lourenço & A. Caneiro (Lissabon, 2009), 209–215.
 • “An extensive and laborious task: How the Nobel Laureates are chosen,” The Nobel Prize Guide, 2009, 11–14.
 • “Intermediate theoretical physics,” Aurora Torealis, 193–214.
 • “[Tage Erlander och Torsten Gustafson: Forskningspolitik under tre decennier],” När Tage Erlander styrde landet: Rapport från ett seminarium i Riksdagshuset 19 september 2001, red. Leif Andersson (Stockholm, 2002), 128–137.
 • “Daedalus och Icarus: Om vetenskapen och framtiden,” Teknikens lanskap, red. Marika Hedin och Ulf Larsson (Stockholm: Atlantis, 1998), 179–198.
 • “Evaluation of correction factors for transmittance measurements in single beam integrating spheres,” Applied Optics, 33:25 (1994), 6098–6104 (med A. Roos)