Rådgivande nämnd

För att bistå föreståndaren finns en svensk och en internationell rådgivande nämnd. Deras sammansättning framgår av listan nedan. Mandatperioden är tre år och man kan sitta som mest två perioder i följd.

Rådgivande nämnd

2023–2025

Solveig Jülich, Professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.

Anders Houltz, Docent i teknik- och vetenskapshistoria. Forskningschef Centrum för Näringslivshistoria.

Hjalmar Fors, Docent i idé- och lärdomshistoria. Enhetschef på Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet.

2024–2026

Sven Widmalm, Professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. LVA X (2012).

2022–2024

Thomas Kaiserfeld, Professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.

Gunnar Wetterberg, ordf., F.D. hc LVA X (2010).

Johan Kärnfelt, Docent i idéhistoria, Göteborgs universitet.

Adjungerad ledamot

Hans Ellegren, Professor i evolutionsbiologi, Uppsala universitet. Ständig sekreterare KVA. LVA VI (2010).

Internationell Rådgivande nämnd

2023–2025

Rainer Godel, Professor. Chef för Leopoldinas Centrum för vetenskapsstudier, Halle

Brigitte van Tiggelen, Dr. Chef för Science History Institutes internationella kontakter, Paris.

Trienke van der Spek, Avdelningschef för de vetenskapshistoriska samlingarna vid Teylers museum, Haarlem.

2024–2026

Keith Moore, Chefsbibliotekarie på Royal Society, London.

2022–2024

Isabelle Charmantier, Dr, Head of collections, Linnean Society, London.

Christian Joas, Dr, föreståndare för Niels Bohr Arkivet, Köpenhamn.