Rådgivande nämnd

För att bistå föreståndaren finns en svensk och en internationell rådgivande nämnd. Deras sammansättning framgår av listan nedan. Mandatperioden är tre år och man kan sitta som mest två perioder i följd.

Rådgivande nämnd

2020–2022

Henrik Björck, Professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet.

Nina Wormbs, Professor i teknikhistoria, KTH.

Eva Åhrén, FD idéhistoria. Chef för Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet.

2021–2023

Sven Widmalm, Professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. LVA X (2012).

2022–2024

Thomas Kaiserfeld, Professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.

Gunnar Wetterberg, ordf., F.D. hc LVA X (2010).

Johan Kärnfelt, Docent i idéhistoria, Göteborgs universitet.

Adjungerad ledamot

Hans Ellegren, Professor i evolutionsbiologi, Uppsala universitet. Ständig sekreterare KVA. LVA VI (2010).

Internationell Rådgivande nämnd

2020–2022

Helge Kragh, Professor em., Niels Bohr Arkivet, Köpenhamn.

Annette Lykknes, Professor, NTNU, Trondheim.

2020–2022

Christian Forstner † PD Dr. habil., Heisenberg-Fellow (DFG) vid Friedrich-Schiller-Universität i Jena.

2021–2023

Keith Moore, Chefsbibliotekarie på Royal Society (London).

2022–2024

Isabelle Charmantier, Dr, Head of collections, Linnean Society, London.

Christian Joas, Dr, föreståndare för Niels Bohr Arkivet, Köpenhamn.