Bibliotek

Centrum för vetenskapshistoria har inte ett bibliotek i vanlig mening. Vi har ett referensbibliotek vars fokus är vetenskapshistoria och instrumenthistoria. Beståndet är katalogiserat i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Biblioteket är främst avsett för personal och besökande forskare. Vi beviljar inte hemlån och fjärrlån beviljas endast i undantagsfall, men intresserade är välkomna till oss för att läsa litteratur på plats.

Böcker

Centrum för vetenskapshistoria har ett referensbibliotek med fokus på vetenskapshistoria och (vetenskapliga) instrumenthistoria. Böckerna är katalogiserade i den svenska nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Biblioteket är avsett för personal och gästforskare. Du kan inte låna böcker som privatperson och fjärrlån beviljas endast som ett undantag från regeln. Men om du vill läsa böckerna är du välkommen att göra det på plats på Centrum.

Äldre samlingar

Vetenskapsakademien hade fram till 1978 ett eget bibliotek, men när Stockholms universitetsbibliotek skapades överfördes större delen av boksamlingarna dit som en donation. Undantaget var Akademiens samling av rara böcker tryckta före år 1800 som därför är deponerade på Stockholms universitetsbibliotek.

Copernicus, De revolutionibus orbium coelestium (2.ed Basel 1566) med Commentariolus.

Publikationer

Bokserier

Av de publikationer som utges av Vetenskapsakademien ansvarar Centrum för två löpande serier: ”Bidrag till Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens historia” och ”Levnadsteckningar över Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter”. Beställningar ur dessa serier kan ställas till oss. Av praktiska skäl är vi tacksamma för skriftliga beställningar.

Äldre tryck

Vetenskapsakademien har ett restlager av äldre publikationsserier och särtryck från år 1739 och framåt. Mycket är slutsålt, eftersom utförsäljning ur lagret pågått sedan 1968, och en förteckning över beståndet saknas. Förfrågningar måste av praktiska skäl göras skriftligen. Handläggningstiden kan ibland vara lång.

Les Prix Nobel

Les Prix Nobel är Nobelstiftelsens årsbok som utgivits årligen 1901–2010, innehållande redogörelse över det årets prisutdelningsceremoni samt biografier över och föreläsningar av pristagarna. Äldre årgångar kan beställas skriftligen, flera årgångar är dock slut i lager. Varje volym kostar 358 kr.

Den största boken i samlingen – Tulipa Hortorum – skänktes Sverige och KVA av den amerikanske konstnären Jonathan Singer i februari 2009.