Våra arkiv

Här beskrivs översiktligt vad för slags arkiv som man kan hitta på Centrum för vetenskapshistoria. För Nobelarkivet gäller särskilda regler – läs mer under länken nedan.

Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv

Vetenskapsakademiens eget arkiv speglar viktiga delar av svensk vetenskapshistoria från 1700-talet och fram till våra dagar. Verksamheten har genererat åtskilliga handlingar och återspeglas i olika typer av protokoll, korrespondens, skrivelser och ämnesordnade handlingar.

En del av akademiens verksamhet har bedrivits vid forskningsinstitutioner och i kommittéer. Vi har t.ex. arkiven efter Abisko naturvetenskapliga station, Kristinebergs marinbiologiska forskningsstation samt akademiens Naturskyddskommitté. Notera dock att handlingar som rör akademiens verksamhet även kan finnas i personarkiven.

Vetenskapsakademien har spelat en stor roll för den vetenskapliga institutionsbildningen i Sverige. Centrum förvaltar därmed äldre delar av flera institutionsarkiv. Akademien har också varit inblandad i ett flertal forskningsexpeditioner från 1700-talet och framåt. Arkiven efter flera av dessa expeditioner finns tillgängliga för forskning på Centrum.

Copernicus Commentariolus

En översikt över Kung. Vetenskapsakademiens organisationsarkiv finns här.

Nobelarkivet

Läs om Nobelarkivet.

Personarkiv

Vi förvaltar och tillhandahåller även ett flertal personarkiv, främst efter akademiens ledamöter, bl.a. arkiven efter flera ständiga sekreterare. Arkiven består framför allt av korrespondens, manuskript och dagböcker men kan även innehålla annat material som tidningsurklipp, fotografier och kartor. Vi har även arkiv efter personer som inte varit ledamöter, men som på annat sätt haft samröre med Vetenskapsakademien.

En lista över Kung. Vetenskapsakademiens personarkiv finns här.

Sökvägar till arkivmaterial

Akademiens Handlingar 1739–1854

Akademiens Handlingar 1739–1854

Brevkatalogen

Brevkatalogen

Manuskriptkatalogen

Manuskriptkatalogen