Nobelarkiv

Vid Centrum för vetenskapshistoria finns Vetenskapsakademiens Nobelarkiv i fysik och kemi. Sedan Nobelstiftelsens stadgar ändrades 1974 är det möjligt att efter en särskild ansökan få tillgång till utredningar som är äldre än 50 år för kvalificerade vetenskapshistoriska undersökningar. Arkiven för Nobelkommittéerna i kemi och fysik finns vid Centrum för vetenskapshistoria, men forskning i dessa begränsas av ett regelverk som bl.a. föreskriver 50 års sekretess. För att få ta del av Nobelarkivet erfordras dessutom särskild ansökan. Tillgång till Nobelhandlingar äldre än femtio år ges därmed endast till enskilda forskare efter beslut och godkännande av Centrum i varje individuellt fall.

Ansök om tillgång till Nobelarkivet

Man ansöker om tillgång genom att ladda ner ansökningsblanketten och skriva ut denna och fylla i den och därefter skicka in den till adressen som anges på första sidan i dokumentet.

Nobelarkivansökan

Reglerna för tillgång specificeras av dessa två avsnitt.

Nobelstiftelsens stadgar (§10):

”[…] Prisutdelare får dock, efter prövning i varje särskilt fall, för lärdomshistorisk forskning medge tillgång till material, som legat till grund för prisbedömning och beslutet. Sådant medgivande får dock lämnas tidigast 50 år efter ifrågavarande prisbeslutet.”

Akademiens stadgar (§8):

”Vid prövning av ansökan enligt § 10, tredje stycket grundstadgarna för Nobelstiftelsen skall gälla, att material, som berör namngiven persons forskningsinsatser, ej må utlämnas under dennes livstid. Om material, som begärs utlämnat, innefattar särskild utredning eller yttrande av namngiven, levande person, må det ej utlämnas utan vederbörandes medgivande.”

Nobelmedalj

För frågor angående