Forskning

Centrum för vetenskapshistoria skall bedriva och stödja vetenskaplig forskning, särskilt utgående från de rika samlingarna av arkiv och föremål.

Forskningen kan dels utföras av personal vid eller knuten till Centrum och forskningsstödjandet sker främst genom ett kontinuerligt arbete med att tillgängliggöra samlingarna. Ytterligare initiativ sker i form av arrangemang av workshopar, symposier och konferenser. Viss publiceringsverksamhet förekommer också.

Originalfotografierna från Andrée-expeditionen 1897.