Föremålsarkiv

Centrum har en stor samling vetenskapliga instrument och andra föremål av vetenskapshistoriskt intresse. Dessa kan konsulteras i forskningssyfte eller om möjligt utnyttjas i utställningssyfte.

Utlån

Vi lånar regelbundet ut föremål ur samlingarna till utställningar på museer. Våra villkor för lån finner du under rubriken nedan. Eftersom vi är en liten institution så behöver vi få ansökan om lån i god tid, och senast tre månader före den planerade utställningen. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor. Interurbanlån av arkivmaterial medges inte. Porträtt och måleri utlånas normalt inte.

Utlånevillkor