KVA:s organisationsarkiv

Vetenskapsakademiens eget arkiv speglar viktiga delar av svensk vetenskapshistoria från 1700-talet och fram till våra dagar.
Kungl. Vetenskapsakademiens hus i Frescati

Verksamheten har genererat åtskilliga handlingar och återspeglas i olika typer av protokoll, korrespondens, skrivelser och ämnesordnade handlingar. En del av akademiens verksamhet har bedrivits vid forskningsinstitutioner och i kommittéer. Vi har t.ex. arkiven efter Abisko naturvetenskapliga station, Kristinebergs marinbiologiska forskningsstation samt akademiens Naturskyddskommitté. Notera dock att handlingar som rör akademiens verksamhet även kan finnas i personarkiven. Vetenskapsakademien har spelat en stor roll för den vetenskapliga institutionsbildningen i Sverige. Centrum förvaltar därmed äldre delar av flera institutionsarkiv. Akademien har också varit inblandad i ett flertal forskningsexpeditioner från 1700-talet och framåt. Arkiven efter flera av dessa expeditioner finns tillgängliga för forskning på Centrum.