2024 års Hagströmerstipendium

Ett stipendium är utlyst för studier i medicinhistoria och/eller vetenskapshistoria i ett samarbete mellan Hagströmerbiblioteket på Karolinska Institutet och Centrum för vetenskapshistoria på Kungl. Vetenskapsakademien. Det är Catarina och Sven Hagströmers stiftelse som möjliggör detta stipendium för en postdoc eller senior forskare att utnyttja Hagströmerbibliotekets rika samlingar. I ett samarbete med Centrum för vetenskapshistoria ges också möjligheten att förlägga delar av forskningsarbetet till Kungl. Vetenskapsakademien. Ansökningar som avser utnyttja bägge samlingarna uppmuntras. Ansökningsperioden är 1–30 november 2023. Stipendiebeloppet är på 10.000€.

Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet och Catarina och Sven Hagströmers stiftelse tar nu emot ansökningar för 2024 års Hagströmer Fellowship.

Stipendiet ger en postdoktor eller senior forskare inom området medicinhistoria och/eller närliggande vetenskaper (tidigmodernt till nittonhundratalet) ekonomiskt stöd för att utforska Hagströmerbibliotekets samlingar. Biblioteket innehåller Sveriges största samlingar i medicinens historia och närliggande vetenskaper, inklusive mer än 100 000 monografier publicerade mellan ca. 1480 och 2000, omfattande manuskriptsamlingar och ca. 1300 medicinska och vetenskapliga tidskrifter.

Dessutom ger 2024 års stipendium möjlighet att arbeta i Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, som förvaras vid Centrum för vetenskapshistoria. Vi uppmuntrar ansökningar som använder bägge samlingar.

Läs mer:

2024 Hagströmer fellowship