Andrées andra dagbok i laboratoriet

I en deposition från SSAG ansvarar Vetenskapsakademien för Andrée-expeditionens dagböcker och fotografier medan övrigt återfunnit material finns på Andréemuseet i Gränna. Nu har några sidor i Andrées andra och sista dagbok undersökts på Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratorium i Visby med spännande resultat.

Forskaren Bea Uusma (KI Hagströmerbiblioteket) har under flera år forskat om Andrée-expeditionen som misslyckades med sitt försök att med vätgasballong flyga över Nordpolen 1897 och under svåra umbäranden vandrade tillbaka söderut över isen innan de avlider på Vitön strax norr om Svalbard. Resterna efter expeditionen återfanns en varm sommar 1930 och togs om hand och kunde berätta om deras öde 33 år efteråt. Då undersöktes dagböckerna av bl.a. the Svedberg och filmrullarna kunde framkallas. Fotografierna digitaliserades för ett drygt decennium utan att beskäras vilket gav gott resultat. Nu var tiden kommen på Uusmas initiativ att med tillgängliga tekniker på Kulturarvslaboratoriet undersöka om mer av texten i den sista av Andrées dagböcker (text på 5 mycket skadade sidor) kunde fås fram. De preliminära resultaten pekar på det och vi ser fram emot vad forskningen kan komma till för nya resultat med hjälp av detta. Flera tekniker testades, bl.a. XRF, teknisk fotografering och röntgen. Framförallt är det möjligheten att med digital bildbehandling få fram läsbarare resultat nu än 1930.

Undersökning med XRF