Besök från Linnean Society

Centrum för vetenskapshistoria besöktes fredagen 26 maj av bibliotekarien vid Linnean Society i London, Will Beharrall. Han är i Sverige för att hålla ett föredrag på Svenska Linnesällskapets årsmöte lördag 27 maj. I år uppmärksammas att det är 100 år sedan Linnéträdgården i Uppsala återställdes i sin Linneanska 1700-talsskepnad. Beharrell var glad att även få besöka Vetenskapsakademien och se material med Linné-anknytning.

Linnean Society i London ägnar sig åt studier i naturalhistoria, evolution och taxonomi och håller sedan 1857 till i Burlington House (där även Royal Society huserade 1857–1967) i centrala London. På senare år har biodiversitet varit en hjärtefråga. Man ger ut flera vetenskapliga tidskrifter. Hedersmedlemmar inkluderar svenske och brittiske kungarna, tidigare kejsaren Akihito från Japan liksom David Attenborough. Bland övriga ledamöter kan nämnas Darwin, Huxley och Jenner.

Sällskapet tillkom 1788 sedan James Edward Smith hade köpt Linnés vetenskapliga kvarlåtenskap (böcker, korrespondens samt naturalier) av änkan. Linnean Society i samarbete med svenska Linnésällskapet och Centrum för vetenskapshistoria slutförde projektet, Linnékorrespondensen för några år sedan, som digitalt samlade alla Linnés brev på ett ställe.

Beskådar några Linné-handlingar ur samlingarna.

Beharrall var mest glad att se några arkivhandlingar ur samlingarna, som illustrationerna av snäckor ur Lovisa Ulrikas samling som Linné ordnade.