Bok åter till Bergianska biblioteket

Våren 2021 dök en bok ur Bergianska biblioteket upp på en auktion i New York. Det märkliga var att exemplaret fortfarande hade sitt Ex Libris från Bergianska biblioteket kvar. Det brukar vanligtvis boktjuvar ta bort. En lång process sattes därmed igång för att om möjligt återfå boken till Vetenskapsakademiens bokdeposition på Stockholms universitetsbibliotek (SUB).

Med hjälp av polisens NOA-avdelning för kulturarvsbrott, åklagare och med hjälp av FBI i USA, liksom efter att auktionsfirman (Sotheby’s) konstaterat att boken hörde till Bergianska biblioteket, valde inlämnaren i USA att generöst skänka tillbaka boken till Sverige.

Boken i fråga är John Josselyns New Englands Rarities tryckt i London 1672, och om än liten till formatet betingar denna titel utropspris i storleksordningen 100 tkr. Under denna process har personal vid SUB passat på att inventera hela Bergianska biblioteket och funnit att endast denna titel kommit på avvägar sedan tidigt 1800-tal. Man kan förmoda att det måste varit på den tiden forskare fick låna fram böcker ur detta bibliotek och då råkat få med sig den. Sedan lång tid kan numera forskare endast läsa böcker ur denna samling i speciallokaler under bevakning, vilket talar för att New Englands Rarities kom på avvägar för länge sedan.

Boken återbördades till SUB av kriminalinspektör Mart Nyman och åklagare Eva Wintzell som på plats överlämnade boken till överbibliotekarie Wilhelm Widmark. Karl Grandin från KVA fick hedersuppdraget att ställa boken på rätt plats i raritetskammaren på SUB.

New Englands Rarities tillbaka på rätt plats i biblioteket.