Centrum 30 år

I Linnésalen på KVA firades Centrum för vetenskapshistoria 30 år genom det internationella symposiet ”The conditions and possibilities for the scientific heritage”.

Föredrag hölls av Mats Fridlund (MPI WG Berlin) som talade om ”History of science and technology heritage and the challenge of digital humanities”, Helge Kragh (NBA, Köpenhamn), talade om ”Libraries of scientists, a resource for the history of science”, därefter diskuterade Sofia Talas (Padua U), ”Difficulties and potential of scientific instruments heritage in universities” innan Klaus Staubermann (ICOM Tyskland) avslutade med ”Scientific instruments and intangible heritage”. Därpå övergick firandet till att uppmärksamma att SMS-programmet håller på att gå i mål i och med att den engelska versionen av Kunskap i rörelse kommit av trycket. Därför inleddes en diskussion om detta delprojekt av Peter Collins (Royal Society) som bland annat utifrån sin bok Royal Society and the promotion of science since 1960 reflekterade över akademiers historiska roller. Därpå följde en paneldiskussion med Jenny Beckman, Henrik Björck, Peter Collins, Johan Kärnfelt & Sven Widmalm vilket avslutade dagsprogrammet.

Till firandet infann sig alla tidigare biträdande föreståndare vid Centrum: Fr. v. Prof. Sverker Sörlin, KTH; prof. Urban Wråkberg, UiT; förest. Karl Grandin och museichef Olov Amelin.

Deltagarna firade sedan med en middag i Klubbvillan.