Centrums föreståndare inviger teleskop

Det var världens största fungerande teleskop i över 30 år och byggdes helt på platsen med lokal arbetskraft och det utvidgade vårt universum.

Mellan 1845 och 1917 var det stora 72-tumsteleskopet i dåvarande Parsonstown (nuv. Birr) mitt på Irland världens största spegelteleskopkonstruktion. Det användes med originalspegel intill 1878, varpå teleskopet kom att förfalla. Det byggdes av den tredje Lord Rosse (1800–1867) och med detta kunde han urskilja att nebulosan M51 hade en spiralstruktur och alltså inte bara var ett moln av stoft och gas i det då kända universum som utgjordes av Vintergatan. Att nebulosan hade en struktur pekade i riktning mot att den var en separat galax långt bortom vår egen. M51 kallas idag för Malströmsgalaxen.

Det jättelika teleskopet ligger fantastiskt vackert i parken till Birr Castle där den sjunde Lord Rosse nu månar om det historiska arvet. Arvet innefattar även det omfattande arbete som Lady Rosse ägnade sig åt att förbättra fototekniken, liksom sönerna som fick göra tjänst i verkstad och vid teleskopet. Märkvärdigt är att konstatera att man på plats i den lilla staden konstruerade den enorma 6-fotsspegeln.

Idag är det gamla teleskopet kompletterat med ett ambitiöst science center och sedan några år även platsen för radioteleskopet I-LOFAR som är en del av ett nätverka av radioteleskop runt om i europa. Den 20 september i närvaro av Irlands justitieminister och Lord och Lady Rosse kunde Centrums föreståndare i egenskap av ordförande för European Physical Society Historic Site (EPS HS) Committee inviga teleskopet som en EPS HS.

Den 7:e Ealen av Rosse, Brendan Rosse, och ordföranden för European Physical Societys (EPS) Historic Sites Committee, Karl Grandin, visar upp plaketten som bekräftar att det stora teleskopet i Birr är en EPS Historic Site. Till vänster syns justitie- och jämställdhetsminister Charles Flanagan och den tidigare EPS-presidenten, professor Denis Weaire.