Den digitala Linnékorrespondensen till Alvin-systemet

Den 14 maj på Carolina Rediviva i Uppsala så firades att det omfattande forskningsprojektet och infrastrukturen den digitala Linnékorrespondensen gått från projekt till att vara en självklar del av Uppsala universitetsbiblioteks Alvin-system.

Firande

Att stafettpinnen på detta sätt överlämnades firades med föredrag och buffé på Uppsala universitetsbibliotek. Där projektledare Karl Grandin, projektredaktör Eva Nyström, Riksbankens Jubileumsfond VD Marika Hedin, och Uppsala universitetsbiblioteks Överbibliotekarie Lars Burman alla talade. Projektet som inleddes 1995 hade i slutfasen (2013–2018) Kungl. Vetenskapsakademien och Centrum för vetenskapshistoria som huvudman. Eva Nyström, Ann-Mari Jönsson och andra tidigare medarbetare blev avtackade för sitt arbete och engagemang inom projektet. Riksbankens Jubileumsfond finansierad det långa projektet som nu alltså tas över av Uppsala universitetsbibliotek.

Några av deltagarna vid Linnékorrespondensens flyttsymposium