Utvecklingen av vetenskapspolitik i det ockuperade och befriade Europa, ca. 1930–1960-talen

En konferens med detta tema kommer att äga rum hos den österrikiska vetenskapsakademin 1–2 juni 2023. Konferensen är en del i European Academies Research Initiative.

Fanns det en nazistisk vetenskapspolitik och vad bestod den av? Hur praktiserades den i de ockuperade länderna och hur uppstår nationella forskningssystem i kalla krigets Europa? Målet med konferensen är att ge en överblick över utvecklingen av vetenskapspolitiken i det ockuperade och befriade Europa, ca. 1930–1960-talen som jämförelseunderlag. Konferensen syftar till två jämförande perspektiv – mellan de olika ockuperade länderna i det nazistiska Europa och mellan öst och väst i kalla krigets Europa.

Specifika frågor som ska diskuteras under konferensen är: Vad förändrades inom vetenskap och forskning i det nazistiska ockuperade Europa, vad förändrades efter befrielsen i kommunistiska och västorienterade länder? I vilken utsträckning bedrev centrala myndigheter i det tyska riket forsknings- och universitetspolitik i och för de ockuperade länderna, och hur interagerade tyska myndigheter och institutioner med lokala aktörer? I vilken utsträckning finns det skillnader mellan territorier integrerade i Tredje riket och ockuperade territorier? Har lokala aktörer tagit forskningsinitiativ? Vem bestämde vad som undersöktes? Vilken forskning finansierades, vilken inte? Vilken roll spelade vetenskapsakademierna, vilka andra institutioner forskade i det ockuperade Europa? Hur (om)organiserades och finansierades vetenskapen efter befrielsen? Hade forskningssystemet i enskilda länder nytta av det kalla kriget, och hur? Hur uppstod nationella forskningssystem i kalla kriget-Europa (inklusive både de kommunistiska och OECD-medlemsländerna)?

European History of Academies Research Initiative