Donationer

Centrum har mottagit generösa donationer av arkivmaterial som fyller luckor i arkiv vi redan har.

Det gäller några originalillustrationer för Palmstruchs Svensk Botaniks 11:e band, nr 739–756. Illustrationerna är gjorda av Læstadius, Wahlenberg, Wahlberg, Agrelius samt en osignerad. Dessutom 57 opublicerade växtbilder avsedda för Svensk botanik, men aldrig publicerade. Därtill fyra brev till P.F. Wahlberg liksom en av honom utförd växtgeografisk teckning av Snøhetta i Norge från 1822. Dessutom brev från Læstadius till Wahlberg. Och till Gustaf Ekmans arkiv: anteckningar om skogsvård i Tyskland och Värmland från 1829 och framåt.

Vi är mycket tacksamma för dessa donationer!

Snøhetta