Tomas Fischer 1940–2022

Finansmannen och bokförläggaren Tomas Fischer har avlidit i en drunkningsolycka vid Sankt Barthélemy i Västindien. Fischer donerade 1989 grundplåten till Centrum för vetenskapshistoria.

Fischer ses här i första raden i samband med invigningen av Centrum för vetenskapshistoria.