Från Nobile till Nobel

Centrums föreståndare höll den inledande keynoten vid HISTELCON-konferensen i Florens.

HISTELCON skall uttydas HISTory of ELectrotechnology CONference och arrangeras av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Konferensen i Florens var den 8:e internationella teknikhistoriska konferensen som hålls vartannat år. Centrums föreståndare, Karl Grandin, höll föredraget ”From Nobile to Nobel: The heated discussions regarding the Prize to Owen Richardson”.

”Jag vill härtill för min personliga del blott tillägga, att för mig haft betydelse även den roll, som rundradion spelade vid räddningen av en del av Nobile-expeditionens medlemmar.”

Denna ovanliga anmärkning av en av medlemmarna i Nobelkommittén hänvisar till radioteknikens betydelse för räddningen av delar av Nobile-expeditionen, vilket utgör ett ovanligt tekniskt argument i prisdiskussionen. Priset i fråga var det reserverade fysikpriset från 1928 till Owen Richardson ”för hans arbete med det termioniska fenomenet och särskilt för upptäckten av den efter honom uppkallade lagen”.

HISTELCON 2023

Richardson hade varit en av många kandidater men hade tidigare ignorerats eftersom hans huvudsakliga bidrag var gammalt (från 1901) och att så många andra vetenskapsmän och ingenjörer hade bidragit till området. Hur detta förändrades var ämnet för föredraget.

WebTV-länk