Swedenborgföreläsning

Tisdagen den 29 mars 2022 hölls en särskild 250-årsjubileumsföreläsning till minne av Swedenborgs död på Centrum för Vetenskapshistoria.

Evenemanget, som ägde rum på eftermiddagen i Nobelrummet, inleddes med ett öppningstal av föreståndare Karl Grandin, följt av en föreläsning av Vincent Roy-Di Piazza, en tidigmodern vetenskapshistoriker och DPhil-kandidat vid Oxforduniversitetet. Vincents föreläsning, med titeln ”Do Not Eat So Much: Swedenborg on Madness, Regimen and Clairvoyance” kontextualiserade Swedenborgs intressen för levnadsregler, anatomi, proto-psykiatri och andlig utveckling i en bredare 1700-talsdiskussion, och visade hur Swedenborgs idéer både utmanade och engagerade sig i de rådande uppfattningarna denna tid.

Föreläsningen, som hölls begränsad (covidrestriktioner) inför en internationell publik av forskare, studenter och, tog upp bredden av Swedenborgs insatser, intressen och arv.

Evenemanget avslutades med en livlig diskussion, följt av semlor och sockrat kaffe – Swedenborgs favoriter – på Centrum.

Emanuel Swedenborgs arkiv vid Centrum för vetenskapshistoria är sedan 2005 ett av UNESCO:s Världsminnen.