Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2024

Den återkommande konferensen teknik- och vetenskapshistoriska dagarna hålls i år i Stockholm den 12–14 juni och årets temat är Teknik och Nation. Program och anmälan finns ute nu.

Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria (SNTV) hälsar välkommen till Teknik- och vetenskapshistoriska dagar den 12–14 juni 2024 i Stockholm. Konferensen kommer huvudsakligen att hållas på Tekniska museet men också på Stockholms universitet, KTH och med studiebesök till KVA och Hagströmerbiblioteket.

Keynote speakers
• David Edgerton, Professor of History, King’s College, London.
• Maria Rentetzi, Professor of Science, Technology and Gender Studies, Friedrich- Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.

Program och anmälan TVHD2024