Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2024

Den återkommande konferensen teknik- och vetenskapshistoriska dagarna hölls i år i Stockholm den 12–14 juni och årets temat var Teknik och Nation.

Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria (SNTV) hälsade välkommen till Teknik- och vetenskapshistoriska dagar den 12–14 juni 2024 i Stockholm. Konferensen hölls huvudsakligen på Tekniska museet men också på Stockholms universitet, KTH och med studiebesök till KVA och Hagströmerbiblioteket.

Keynote speakers
• David Edgerton, Professor of History, King’s College, London.
• Maria Rentetzi, Professor of Science, Technology and Gender Studies, Friedrich- Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.

Program och anmälan TVHD2024