Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2024

De återkommande konferensen teknik- och vetenskapshistoriska dagarna hålls på Tekniska museet, KTH och Stockholms universitet i Stockholm den 12–14 juni 2024, och temat är teknik och nation. Ett första call for papers finns ute nu.

Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria (SNTV) hälsar välkommen till Teknik- och vetenskapshistoriska dagar den 12–14 juni 2024 i Stockholm! Konferensen kommer huvudsakligen att hållas på Tekniska museet men också på Stockholms universitet och KTH.

Keynote speakers
• David Edgerton, Professor of History, King’s College, London.
• Maria Rentetzi, Professor of Science, Technology and Gender Studies, Friedrich- Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.

2nd Call for paper TVHD2024