UNESCO:s Världsminnesdag

I år firades UNESCO:s Världsminnesdag den 28 september med att uppmärksamma Sveriges senaste bidrag till denna lista – 1766-års tryckfrihetsförordning. Förordningen var först världen och gav rätten att uttrycka sig fritt samt att få ta del av allmänna handlingar. Kungl. Vetenskapsakademien har sedan 2005 ett arkiv uppsatt på denna lista i form av Emanuel Swedenborgs personarkiv.

UNESCO:s världsminnen syftar till att uppmärksamma det skrivna kulturavet. Tryckfrihetsförordningen uppmärksammades med ett program på Riksarkivet i Göteborg som kan ses på följande länk.

Kungl. Vetenskapsakademiens Swedenborgarkiv på UNESCO:s världsminneslista sedan 2005.

Om Världsminnesprogrammet kan man läsa på denna länk.