Uppdaterad sökfunktion

Sökfunktionen för stora delar av våra äldre brev- och manuskriptkataloger har moderniserats.

Sedan länge har man kunnat söka i stora delar av våra äldre arkiv i digitaliserade kortkataloger (brev och manuskript). Denna har nu uppdaterats till en modernare och säkrare version. Med denna nya version erbjuds stöd även för tablets och mobiler samt stöd för tillgänglighet enligt webbdirektivet. Användargränssnittet är därför nu uppdaterat och svarar mot dessa krav. Den nya versionen är byggd utifrån moderna ramverk och komponentbibliotek – med stöd för säkerhet, tillgänglighet och responsivitet.

Den inskannade kortkatalogen är nu lättare att söka i.