Vetenskapsakademien i tid och rum

Som ett led i firandet av H.M. Konungens 50 år på tronen valde tio av de nationella kungliga akademierna att genomföra en föreläsningsserie med temat de Kungl. akademierna i tid och rum. Dessa Akademier har sin betydelse i en tid som vår. Genom att vara icke vinstdrivande och oberoende från staten kan de slå vakt om det fria ordet och den fria forskningen.

”Kungl. Vetenskapsakademien i tid och rum” presenterades av Centrums föreståndare, Karl Grandin, lördagen den 16 september på Konstakademien. Föreläsningen i fråga kan ses på Konstakademiens YouTube-kanal, där även övriga föreläsningar läggs upp efterhand. Om kommande föredrag som kan åhöras på Konstakademien kan man läsa via länk nedan.

Kungl. Vetenskapsakademien i tid och rum

Föreläsningsserien