Vetenskapsakademiers digitala historia

Denna workshop syftade till att diskutera hur digitala vetenskapshistoriska projekt bedrivs i olika organisationer runt om i världen. Vi hoppades att workshopen skulle vara av intresse för alla med liknande projekt och vi välkomnade intresserade att anmäla intresse för att delta. Det blev ett utmärkt tillfälle att informera sig om och diskutera olika projekt.

Workshopen ägde rum torsdag 11 januari 2024 på Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4, Stockholm. Tunnelbana Röd linje mot Mörby Centrum, hållplats Universitetet.

Digital vetenskapshistoria

Workshopen hölls på engelska.

Digital History of Academies of Sciences

13:00 Introduction & Welcome by Secretary General Hans Ellegren and Karl Grandin
13:15 Jacob Orrje (RSAS) “From folios to the web: The 280-year history of making, transcribing and digitizing the minutes of the Royal Swedish Academy of Sciences”
13:45 Rainer Godel (Leopoldina) “Development – Research – Networks: Digitization and Digital Humanities at the German National Academy Leopoldina”
14:15 Isabelle Charmantier (Linnean Society), “The Linnean Society’s online collections and digital records”
14:45 Christian Joas (Niels Bohr Archives),Bohr and Beyond: Going Digital at the Niels Bohr Archive
15:15 Coffee Break
15:45 Trienke van der Spek (Teyler’s Museum) “Teylers Museum goes digital: from the first Dutch museum website to Linked Open Data”
16:15 Keith Moore (Royal Society),“The Royal Society Library and Archive: Digital activities”
16:45 Brigitte van Tiggelen & Michelle Di Meo (Science History Institute, hybrid) “Digital collections at the Science History Institute”
17:15 General discussion