Workshop om neutralitet och Europeiska Vetenskapsakademier under det Kalla kriget

Sedan några år bedriver ett antal institutioner ett samarbete om de europeiska akademiernas roll under andra halvan av 1900-talet. Initiativet togs av den tyska federala akademien Leopoldina i Halle, övriga deltagande akademier är Royal Society i London, Académie des sciences i Paris, Accademia Nazionale dei Lincei i Rom, Österreichische Akademi der Wissenschaften i Wien, Akademie věd České republiky i Prag och svenska Vetenskapsakademien genom Centrum för vetenskapshistoria.

Syftet är att undersöka de olika akademiernas vägar under denna period som präglades av stora förändringar för den högre undervisningen och forskningen, samt vilken roll det Kalla kriget spelade för akademier mellan och på var sin sida om järnridån. En första forskningslägesinventerande workshop arrangerades av Accademia Lincei online våren 2021 och nu har stafettpinnen gått till svenska Vetenskapsakademien.

Denna workshop ska främst undersöka de neutrala ländernas Akademier i detta sammanhang. Workshopen äger rum på KVA eftermiddagen torsdagen 16 juni 2022.

Forskarutbyte med Sovjet 1965

Programmet torsdag 16 juni 2022

Linnésalen, KVA

14:15 Welcome, introduction KARL GRANDIN KVA & RAINER GODEL Leopoldina

14:30 ALICE OATES Scott Polar Research Institute, University of Cambridge
The Royal Society, the International Geophysical Year (1957–58), and neutral science in Antarctica

15:10 JOHANNES FEICHTINGER Austrian Academy of Sciences
De-Provincializing Research in Austria: The Academy of Sciences, the State’s Neutrality Policy and Cold War

15:50 Coffee break

16:10 NILS HANSSON Heinrich-Heine University, Düsseldorf
Science Academies during the Cold War: Researchers from Sweden and the German Democratic Republic between science exchange and science diplomacy

16:50 JENNY BECKMAN Uppsala University
Neutrality, Nobel, and non-colonialism: Redefining the roles of the Royal Swedish Academy of Sciences c. 1970

17:30 Summary/discussion