Om oss

Centrum är sedan 1988 ett av Vetenskapsakademiens institut. Centrum skall främja svensk vetenskapshistorisk forskning, särskilt utgående från de rika egna samlingarna av arkiv och föremål. Arkiv och föremål för forskning finns i Centrums lokaler i Frescati.

Vetenskapsakademiens historia

Vetenskapsakademien bildades 1739 efter utländska förebilder. Dess tillkomst var en typisk företeelse, då lärda sällskap blivit på modet i 1700-talets Europa.

Akademiens mål var från början att ”i Sverige upparbeta och kringsprida kunskaper i matematik, naturkunnighet, ekonomi, handel och nyttiga konster och manufakturer”. Akademien skulle ge stöd åt forskning och vetenskaplig utveckling. I ett längre perspektiv skulle en sådan utveckling stärka Sveriges ekonomi.

I Handlingarna publicerades läsvärda rön som skrevs på enkel svenska. Dessa gjorde akademien känd i landet och snart i Europa. Bland akademiens första ledamöter fanns Carl von Linné, Anders Celsius, Anders Johan von Höpken och Christopher Polhem.

Akademiens nuvarande struktur med uppgift att främja vetenskaperna, främst matematik och naturvetenskap, skapades av den kände kemisten Jacob Berzelius på 1820-talet. Berzelius var akademiens ständige sekreterare 1818–1848.