Samlingar

Centrum för vetenskapshistoria har som en av sina främsta uppgifter att vårda och tillgängliggöra Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar. Vetenskapsakademiens eget arkiv, Nobelarkivet och arkiven efter flera av akademiens ledamöter finns tillgängliga för forskning. Centrum ansvarar även för de samlingar av böcker, porträtt, medaljer, instrument och föremål som finns i akademiens ägo. Samlingar är tillgängliga för forskning hos oss.