Centrum populärt studieobjekt

Centrum för vetenskapshistoria har tagit emot ett antal studiebesök den senaste tiden.

Det har gällt en grupp från Statens Historiska Museer som intresserade sig för vårt digitala arbete. Ett annat besök gjordes av Centrum för näringslivshistoria som särskilt intresserade sig för hur vi arbetar med KVA:s Nobelarkiv eftersom de själva nyligen ordnat och förtecknat Nobelstiftelsens arkiv. Ett tredje studiebesök av mer allmänt slag har gjorts av en grupp från Göteborgs universitetsbibliotek som önskade se hur vi arbetar och vad för slags samlingar vi har. Till detta kommer återkommande studiebesök från Stockholms universitet med studenter. Alla dessa studiebesök, vill vi tro, vittnar om att Centrum förvaltar mycket intressanta och viktiga samlingar, liksom att vårt arbete med dessa samlingar är av intresse, vilket vi gläds åt.

Från ett av studiebesöken.