Displays of learning

Vitterhetsakademien ger ut en bok utifrån Inga Elmqvist Söderlunds (1967–2017) efterlämnade uppsatser och föredrag.

Elmqvist Söderlund var 1996–2013 chef för Observatoriemuseet i Stockholm och disputerade 2010 på avhandlingen Taking Possession of Astronomy. Hon var även gästforskare i Oxford och Greenwich innan hon blev akademiforskare vid konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Vid det årliga SIC-symposiet 2018 i Leiden hölls en särskild session tillägnad Elmqvist Söderlund. Nu har tre kollegor vid hennes institution samlat och gett ut hennes uppsatser och föredrag i form av boken Displays of Learning: Studies in Early Modern Art and Science. Texterna rör kopplingarna mellan konst och naturvetenskap under tidigmodern tid.

Läs mer

Beställ boken