Experimentalfonetikens tidiga historia

Torsdagen den 25 maj bjuder KVA:s Klass för humaniora och Centrum för vetenskapshistoria till ett seminarium om experimentalfonetikens tidiga historia, från mitten på 1800-talet och c:a 100 år framåt. Det blir särskilt fokus på Armando de Lacerdas arbete och symposiet avslutas med boksläpp av The global periphery:Armando de Lacerda and the Coimbra Experimental Phonetics Laboratory (1936–1979), av vetenskapshistorikern Quintino Lopes, University Évora, Portugal.

Armando de Lacerda

För anmälan och allmän information om symposiet följ länken:

Välkomna!